Երգեր

Մոկաց Շուկեն

«Մոկաց շուկէն» և «Մոկաց Խարսներ» պարերգերը ներկայացված են Մոկաց բարբառային տեքստերով։ Դրանք Շատախում տարածված էին։ Այս պարերգի Վանա տարբերակը զանազանվում է Շատախի տարբերակից։ Այս պարերգին ավելի մոտ է «Խա, Լալէ, ջամ Լալէ» երգը (Սպ․ Մելիքյան հ․2 , N 174): Ընթերցել

Ձայն մը Հնչեց

Ժողովրդական հայրենասիրական երգերը մեծ տարածում ունեին ողջ Հայաստանում։ «Ձայն մը Հնչեց» երգը Հայրիկի հավաքած մյուս Հայրենասիրական երգերի նման ներկայացված է այնպես, ինչպես երգվում էր Շատախում և մասնավորապես, իր ծննդավայր Ջնուկ գյուղում։ Ընթերցել