Տեսահոլովակներ

Զարթնիր որդյակ

Տուն եմ շինել

Սոխակ ինչու դադրեցար

Սև սիրտ սևավոր