Տեսահոլովակներ

Հար Նազ

Յոթն Օր, Յոթ Գիշեր

Թագավորն էր Թագ

Կիլիկիա